Job seekers

We will help you find the most suitable job. By trusting our team of professionals you can rest assured that you will receive the best job offerings that match your individual requirements.

Back to all positions

Служител обслужване на клиенти

Sofia, Bulgaria

HRS Bulgaria вярваме, че подходящата работа може да преобрази живота на отделния човек и правилният човек може да преобрази бизнеса. Ние сме отдадени винаги да свързваме нашите кандидати с подходящата за тях работа.

В момента търсим да назначим за наш клиент, международна компания, лидер в сферата на логистичните услуги:

Служител обслужване на клиенти

Отговорности:

• Входящи/изходящи обаждания и предоставяне на необходимата информация;
• Осигурява качествено обработване на заявки съгласно регламентираните изисквания и стандарти;
• Предоставя професионално, компетентно, бързо и проактивно обслужване на външни и вътрешни клиенти;
• Спомага за нарастване на приходите на компанията като съдейства за продаване на допълнителни продукти или услуги.

Фирмата предлага:

• Възможност да станете част от екип от динамични професионалисти в международна компания, лидер в сферата на логистичните услуги;
• Включване във вътрешни обучение и програми за развитие;
• Възможности за кариерно развитие;
• Отлични условия на труд.

Изисквания към кандидатите:

• Минимум една година опит в работата с клиенти;
• Отлично ниво на Английски език;
• Отлични комуникативни умения и насоченост към клиента;
• Умения за приоритизиране и работа под напрежение;
• Отлична компютърна грамотност (MS Office).

Очакваме ВИ!

Само предварително одобрени кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор.

HRS Bulgaria притежава лиценз от Националната Агенция по Заетостта с № 1510/14.09.2012 валиден до 14.09.2017

Did you find what you were looking for?

We are happy to assist you in finding the right HR solutions for your business.

Contact us